● ЗА НАС ●

„АЛВИК1” ООД е фирма в сферата на производството на алуминиева и PVC дограма, с 20 годишен опит на пазара. Тя предоставя стоки и услуги, отговарящи на изискванията на клиентите относно качество, професионализъм, компетентност и коректност. Основа на дейността и успеха на „АЛВИК1” ООД са защитата на интересите на

клиентите и богатата гама предлагани стоки и услуги. Ръководството на „АЛВИК1” ООД осъзнава задължението си да развива,поддържа и непрекъснато подобрява системата за управление на качеството на фирмата. Качеството на работата е всеобщо задължение и отговорност за персонала на фирмата.

НАШИТЕ УСИЛИЯ СА НАСОЧЕНИ
В 3 ПОСОКИ:

E
Удовлетворяване изискванията и очакванията на нашите клиенти и да увеличаваме задоволството им посредством предлагане на висококачествени и надеждни продукти от утвърдени марки и доставчици;
E
Защита на интересите чрез запазване пазарният дял на фирмата;
E
Постоянна грижа за персонала, чрез осигуряване на комфортна работна среда, възмoжности за обучение и развитие, добро заплащане;

КАТО ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
НИЕ СЕ ЗАДЪЛЖАВАМЕ ДА:

E
Поддържаме високо ниво на квалификация на персонала, с оглед динамиката в областта на производството на алуминиева и PVC дограма;
E
Приемаме само поръчки, които могат да бъдат изпълнени компетентно, професионално и в срок;
E
Проверяваме ефективността на нашите услуги и тяхната пригодност да изпълняват изискванията и очакванията на клиентите;
E
Адекватна реакция на настъпващите изменения във външната среда – субекти на пазара, пазар, държава, околна среда;
E
Адекватна реакция на настъпващите изменения във външната среда – субекти на пазара, пазар;
E
дa създаваме добра работна атмосфера за нашите служители, изразяваща се във взаимно доверие и зачитане, съвместна работа, подобряване на комуникациите, постоянно повишаване на квалификацията, спазване на изискванията за сигурност, охрана на труда, опазване на околната среда, ангажираност към качествена работа, признание на лични и колективни успехи;
E
Изпълняваме услуги, предоставяме стоки и подаваме желана информация на нашите клиенти бързо, точно и в подходяща форма;
E
Проверяваме ежегодно нашата система за управление на качеството и постигнатите цели за подобряване на качеството.