АЛВИК 1 – Вашата фирма за производство на дограма в София

фирма за производство на дограма софия
„АЛВИК1” е утвърдена фирма за висококачествено производство на PVC и алуминиева дограма в София, която предоставя първокласни услуги и стоки на своите клиенти вече две десетилетия. Дейността ни е изградена върху нашето разбиране, че единствено професионализмът, коректността към качеството и изискванията на потребителите и истинската компетентност са пътят към укрепването и развитието на позициите ни на пазара. Ръководството и екипът на нашата фирма за дограма в София развиват, поддържат и подобряват непрекъснато системите за управление на качеството на продукцията, като се стремим към максимална отговорност както към клиентите ни, така и към бизнеса, към който принадлежим.

УСИЛИЯТА НИ СА НАСОЧЕНИ В ТРИ ПОСОКИ:

Задоволяване на всички очаквания и изисквания на клиентите ни и увеличаване на оценката им и удовлетворението от нашите услуги чрез предлагане на надеждни и висококачествени продукти на утвърдени марки;

Защита на фирмените интереси чрез увеличаване на пазарния дял на компанията;

Непрекъсната грижа за нашия персонал чрез подобряване на работната среда, създаване на възможност за развитие, обучение и нарастващо заплащане.

ЕКИПЪТ НА НАШАТА ФИРМА ЗА ДОГРАМА В СОФИЯ СЕ ЗАДЪЛЖАВА:

Да поддържа безапелационно ниво на квалификация на работещите с оглед новите тенденции в качественото производство на надеждна дограма в София;

Да поема единствено поръчки и ангажименти, които гарантирано ще бъдат изпълнени професионално, компетентно и в срок;

Да извършва систематични проверки на ефективността на продуктите и услугите ни спрямо очакванията и желанията на клиентите;

Да следва адекватна и гъвкава реакция на измененията на средата, в която работим – пазар, околна среда, държавни регулации;

Да поддържа и създава комфортна, мотивираща и динамична работна среда за персонала, която включва взаимно зачитане, доверие работа, повишаване на квалификацията, подобряване на комуникациите, спазване на стандартите за охрана на труда, изисквания за сигурност, спазване на екорегулациите, а също и признание на колективните и лични успехи и тяхното възнаграждаване;

Да подава точна, коректна информация в подходяща форма на нашите клиенти;

Да проверява и надгражда системите за управление на качеството ежегодно с цел отстраняване на пропуски и развитие на качествените услуги и артикули, които предлагаме.

дограма

Направи онлайн запитване

Напред

Попълни нашата анкета

Напред