ЗА НАС

Производство на дограма - научете повече за нас
„АЛВИК1” ООД е фирма в сферата на производството на алуминиева и PVC дограма, с 20 годишен опит на пазара. Тя предоставя стоки и услуги, отговарящи на изискванията на клиентите относно качество, професионализъм, компетентност и коректност. Основа на дейността и успеха на „АЛВИК1” ООД са защитата на интересите на клиентите и богатата гама предлагани стоки и услуги. Ръководството на „АЛВИК1” ООД осъзнава задължението си да развива,поддържа и непрекъснато подобрява системата за управление на качеството на фирмата. Качеството на работата е всеобщо задължение и отговорност за персонала на фирмата.

НАШИТЕ УСИЛИЯ СА НАСОЧЕНИ В 3 ПОСОКИ:

 • Удовлетворяване изискванията и очакванията на нашите клиенти и да увеличаваме задоволството им посредством предлагане на висококачествени и надеждни продукти от утвърдени марки и доставчици;
 • Защита на интересите чрез запазване пазарният дял на фирмата;
 • Постоянна грижа за персонала, чрез осигуряване на комфортна работна среда, възмoжности за обучение и развитие, добро заплащане;

КАТО ПРОФЕСИОНАЛИСТИ НИЕ СЕ ЗАДЪЛЖАВАМЕ ДА:

 • Поддържаме високо ниво на квалификация на персонала, с оглед динамиката в областта на производството на алуминиева и PVC дограма;
 • Приемаме само поръчки, които могат да бъдат изпълнени компетентно, професионално и в срок;
 • Проверяваме ефективността на нашите услуги и тяхната пригодност да изпълняват изискванията и очакванията на клиентите;
 • Адекватна реакция на настъпващите изменения във външната среда – субекти на пазара, пазар, държава, околна среда;
 • Адекватна реакция на настъпващите изменения във външната среда – субекти на пазара, пазар;
 • Дa създаваме добра работна атмосфера за нашите служители, изразяваща се във взаимно доверие и зачитане, съвместна работа, подобряване на комуникациите, постоянно повишаване на квалификацията, спазване на изискванията за сигурност, охрана на труда, опазване на околната среда, ангажираност към качествена работа, признание на лични и колективни успехи;
 • Изпълняваме услуги, предоставяме стоки и подаваме желана информация на нашите клиенти бързо, точно и в подходяща форма;
 • Проверяваме ежегодно нашата система за управление на качеството и постигнатите цели за подобряване на качеството.
дограма

Направи онлайн запитване

Напред

Попълни нашата анкета

Напред