● Анкета ●

1. Откъде получихте информация за дейността на нашата фирма ?
 Oт рекламна кампания на фирмата Oт други клиенти на фирмата Oт Интернет Ние сме стари клиенти на фирмата Друго

2. Моля, посочете в най-общ вид впечатлението си от оформянето на изпратената Ви от "АЛВИК-1" ООД документация :
Oферта:
 Oт рекламна кампания на фирмата Oт други клиенти на фирмата Oт Интернет Ние сме стари клиенти на фирмата Друго

Клиентска карта договор:
 Отлично Мн. Добро Задоволително Има какво още да се желае Друго

3. Каква е Вашата оценка за предлаганото от "АЛВИК-1" ООД обслужване по отношение на:
Отделено внимание на Вашите запитвания:
 Отлично Мн. Добро Задоволително Има какво още да се желае

Обосновка и защита на технически и ценови предложения:
 Отлично Мн. Добро Задоволително Има какво още да се желае

Спазване на срокове и точност при производство, доставка и монтаж на предлаганите продукти от наша страна:
 Отлично Мн. Добро Задоволително Има какво още да се желае

Навременна и адекватна реакция при констатирани проблеми, несъответствия:
 Отлично Мн. Добро Задоволително Има какво още да се желае

Гаранционно и извънгаранционно обслужване /поети гаранции/:
 Отлично Мн. Добро Задоволително Има какво още да се желае

4. Бихте ли потърсили отново "АЛВИК-1" ООД като производител на дограма?
 Да, безусловно Не, категорично Да, при определени условия

5.Бихте ли препоръчали нашата фирма на други потенциални клиенти?
 Да, безусловно Не, категорично Да, при определени условия

Моля, въведете вашият e-mail