Анкета

1. Откъде получихте информация за дейността на нашата фирма ?
Oт рекламна кампания на фирматаOт други клиенти на фирматаOт ИнтернетНие сме стари клиенти на фирматаДруго

2. Моля, посочете в най-общ вид впечатлението си от оформянето на изпратената Ви от "АЛВИК-1" ООД документация :
Oферта:
Oт рекламна кампания на фирматаOт други клиенти на фирматаOт ИнтернетНие сме стари клиенти на фирматаДруго

Клиентска карта договор:
ОтличноМн. ДоброЗадоволителноИма какво още да се желаеДруго

3. Каква е Вашата оценка за предлаганото от "АЛВИК-1" ООД обслужване по отношение на:
Отделено внимание на Вашите запитвания:
ОтличноМн. ДоброЗадоволителноИма какво още да се желае

Обосновка и защита на технически и ценови предложения:
ОтличноМн. ДоброЗадоволителноИма какво още да се желае

Спазване на срокове и точност при производство, доставка и монтаж на предлаганите продукти от наша страна:
ОтличноМн. ДоброЗадоволителноИма какво още да се желае

Навременна и адекватна реакция при констатирани проблеми, несъответствия:
ОтличноМн. ДоброЗадоволителноИма какво още да се желае

Гаранционно и извънгаранционно обслужване /поети гаранции/:
ОтличноМн. ДоброЗадоволителноИма какво още да се желае

4. Бихте ли потърсили отново "АЛВИК-1" ООД като производител на дограма?
Да, безусловноНе, категоричноДа, при определени условия

5. Бихте ли препоръчали нашата фирма на други потенциални клиенти?
Да, безусловноНе, категоричноДа, при определени условия

Моля, въведете вашият e-mail