Анкета

  1. Откъде получихте информация за дейността на нашата фирма ?
  Oт рекламна кампания на фирматаOт други клиенти на фирматаOт ИнтернетНие сме стари клиенти на фирматаДруго

  2. Моля, посочете в най-общ вид впечатлението си от оформянето на изпратената Ви от "АЛВИК-1" ООД документация :
  Oферта:
  Oт рекламна кампания на фирматаOт други клиенти на фирматаOт ИнтернетНие сме стари клиенти на фирматаДруго

  Клиентска карта договор:
  ОтличноМн. ДоброЗадоволителноИма какво още да се желаеДруго

  3. Каква е Вашата оценка за предлаганото от "АЛВИК-1" ООД обслужване по отношение на:
  Отделено внимание на Вашите запитвания:
  ОтличноМн. ДоброЗадоволителноИма какво още да се желае

  Обосновка и защита на технически и ценови предложения:
  ОтличноМн. ДоброЗадоволителноИма какво още да се желае

  Спазване на срокове и точност при производство, доставка и монтаж на предлаганите продукти от наша страна:
  ОтличноМн. ДоброЗадоволителноИма какво още да се желае

  Навременна и адекватна реакция при констатирани проблеми, несъответствия:
  ОтличноМн. ДоброЗадоволителноИма какво още да се желае

  Гаранционно и извънгаранционно обслужване /поети гаранции/:
  ОтличноМн. ДоброЗадоволителноИма какво още да се желае

  4. Бихте ли потърсили отново "АЛВИК-1" ООД като производител на дограма?
  Да, безусловноНе, категоричноДа, при определени условия

  5. Бихте ли препоръчали нашата фирма на други потенциални клиенти?
  Да, безусловноНе, категоричноДа, при определени условия

  Моля, въведете вашият e-mail